Іде перерахунок ігрової ситуації на реалмі Vera Всі операції тимчасово припинені

Юридична інформація

Юридична інформація


UAB "Marilana", іменоване надалі «Оператор», пропонує на наведених нижче умовах укласти цю Угоду Користувача (договір оферти), іменоване надалі «Угода», з фізичною особою, іменованою надалі «Користувач», що виразив згоду з умовами даної Угоди й належним чином зареєструвався відповідно до пп. 4.2, 4.3, 4.4 цієї Угоди

Дана угода регулює відносини по використанню послуг багатокористувацької економічної гри Віртономіка (Virtonomics) з необмеженою кількістю учасників, пропонованих на веб-сайтах у доменах virtonomica.ru, virtonomics.com і інших доменах, що належать на правах інтелектуальної власності Операторові, а також усіх їх піддоменах (далі «Сайти Гри») у мережі Інтернет, між Оператором і Користувачем

Ухвалюючи умови даної Угоди, Користувач виражає згоду з усіма його умовами. Згода Користувача з положеннями даної Угоди є обов’язковою умовою для початку використання Гри «Віртономіка» (далі - «Гра»), реєстрації як учасника гри й використання будь-яких безкоштовних і платних послуг Оператора, пропонованих Користувачеві у грі.

Користувач, ухвалюючи умови даної Угоди, підтверджує, що він правоздатний і дієздатний і має право укладати дану Угоду. Текст даної Угоди може бути змінений Оператором без спеціальних повідомлень Користувача шляхом опублікування актуальної версії Угоди на Сайтах Гри


1. Авторські права й інтелектуальна власність

1.1. Права розроблювачів і власників Гри належать на правах власності Операторові й захищаються законодавством РФ про охорону інтелектуальної власності й авторських правах. Цей захист стосується правил гри, текстів, зображень (фотографії, образи, графіка), програмних кодів та інших об’єктів авторського права

1.2. Оператор залишає за собою виключне право створювати схожі продукти (програмні роботи), засновані на Грі «Віртономіка». Будь-які схожі продукти (програмні роботи), засновані на Грі «Віртономіка», не можуть бути зроблені ким-небудь без попереднього спеціального письмового дозволу Оператора, у тому числі (але не обмежуючись цим): відтворення, модифікація, поширення, публікація й переклад на інші мови будь-якого компонента Гри й/або Гри цілком; додавання компонентів до Гри; створення програм, похідних від програмного забезпечення Гри; а також продаж, оренда, поступка, передача третім особам у будь-якій іншій формі прав відносно матеріалів Гри й програмного забезпечення Гри

1.3. Крім того, Користувач не має права використовувати баги (помилки програмного забезпечення) і зобов’язаний негайно повідомляти про них Операторові; втручатися в програмний код; модифікувати сервіс із метою несанкціонованого одержання доступу до комп’ютерної системи; здійснювати злом і викрадення Логінів інших Користувачів; поширювати посилання на веб-сайти, зміст яких викликає збої в роботі комп’ютера або спрямований на незаконне одержання доступу до Логінів інших Користувачів; провадити емуляцію протоколу, використаного в Грі; уживати будь-які дії, спрямовані на завдання збитків Грі (включаючи цілісність обладнання, програмного забезпечення й баз даних, що належать Операторові).


2. Загальні положення

2.1. «Віртономіка» є грою, розміщеної в мережі Інтернет по адресах: virtonomica.ru, virtonomics.com і інших доменах, що належать на правах інтелектуальної власності Операторові

2.2. Відповідно до даної Угоди Оператор надає Користувачеві наступні послуги:

2.2.1. Доступ до ігрового сервера економічної гри «Віртономіка» і участі в ігровому процесі;
2.2.2. Доступ до інформаційних ресурсів Гри;
2.2.3. Доступ до інших послуг і заходів, проведеним у Грі.


2.3. До платних послуг ставиться придбання Користувачем ігрових очок

2.4. Послуга із придбання ігрових очок вважається наданою Користувачеві в момент зарахування ігрових очок в актив персонажа Користувача у Грі.

2.5. Придбання ігрових очок (або інших платних послуг) не дає гарантій збережень отриманих ігрових переваг протягом усього періоду участі Користувача у Грі.

2.6. Опис Гри, правила Гри, закони Гри й інша довідкова інформація розміщені у відповідних розділах на Сайтах Гри, становлять невід’ємну частину даної Угоди й обов’язкові для виконання Користувачем. До складу даної Угоди не входить інформація, що публікується адміністрацією гри на форумах, розміщених на Сайтах Гри

2.7. Користувач самостійно й за свій рахунок оплачує програмне забезпечення свого комп’ютера й доступ у мережу Інтернет

3. Предмет Угоди

3.1. З моменту прийняття даної Угоди Користувачем на нього поширюються усі умови Угоди

3.2. Відповідно до умов даної Угоди Оператор представляє Користувачеві використання Гри «Віртономіка» відповідно до правил гри цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних робіт і інших обставин, що перешкоджають Користувачеві здійснити доступ до Гри, що виникли не з вини Оператора. Оператор залишає за собою право за своїм розсудом міняти режим і графік функціонування Гри й надання безкоштовних і платних послуг

3.3. Ціна платних послуг установлюється Оператором на момент їх продажу Користувачеві й може бути змінена Оператором у будь-який момент

3.4. Оператор залишає за собою право в будь-який момент змінити правила Гри, умови надання послуг і/або їх утримування, у тому числі ввести плату за послуги, до цього моменту, що надавалися на безоплатній основі, а також змінити ціну послуг. Про це Оператор повідомляє Користувача шляхом розміщення відповідної інформації на Сайтах Гри

3.4. Послуги не підлягають частковому використанню. Користувач, скориставшись частиною наданої йому послуги, вважається, що використовував цю послугу в повному обсязі й не має права вимагати відшкодування за частину послуги, що залишилася

3.5. У випадку порушення Користувачем даної Угоди (включаючи Правила й Закони Гри) Оператор має право відмовити йому надалі у використанні Гри й/або застосувати санкції, у тому числі (але не обмежуючись цим): попередження, тимчасове блокування логіна Користувача, видалення логіна Користувача без можливості відновлення, вимога про відшкодування збитків і інші дії

3.6. За рішенням Оператора санкції можуть бути застосовані до будь-якого Користувача незалежно від того, чи скористався він платними послугами Гри або бере участь у Грі безкоштовно. При цьому гроші, отримані за оплату додаткових послуг від Користувача, логін якого заблокований або вилучений, не повертаються

4. Права й обов’язки Користувача

4.1. Користувач має право використовувати Гру винятково в некомерційних особистих цілях відповідно до правил Гри

4.2. Користувач повинен пройти процедуру реєстрації:
     - заповнити реєстраційну форму;
     - виразити згоду з умовами користувацької Угоди

4.3. Користувач погоджується надати правдиву, точну й повну інформацію про себе з питань, пропонованим у реєстраційній формі й підтримувати цю інформацію в актуальному стані

4.4. При реєстрації Користувач вибирає собі логін і пароль, який дозволить ідентифікувати Користувача серед інших користувачів Гри. Оператор Гри має право заборонити використання певних Логінів і/або вилучити їх з обігу

4.5. Користувач зобов’язаний самостійно забезпечувати нерозголошення (таємницю) свого пароля й інших необхідних даних і відповідно відповідає за безпеку й збереження свого логіна й пароля, а також усі ризики й збитки, пов’язані із цим.

4.6. Користувач може направити претензії, зауваження, пропозиції й побажання, пов’язані з використанням Ігри, письмово на адреси електронної пошти Оператора, зазначені на Сайтах Гри

4.7. Кожний Користувач має право на добровільний вихід із Гри в будь-який час по будь-яким, переконливим для нього підставам

4.8. На вимогу Оператора Користувач зобов’язаний повідомити про себе достовірну інформацію, що дозволяє ідентифікувати власника логіна

4.9. Користувач зобов’язаний зв’язатися з Оператором у випадку виявлення, що його пароль і/або логін були зламані

4.10. Користувач зобов’язується шанобливо й коректно ставитися до інших користувачів Гри й представникам Оператора, а саме: не використовувати ненормативну лексику, не загрожувати насильством і фізичною розправою за межами Гри; не поширювати будь-яким образом матеріали, що пропагують, або, що виражають неприйняття або ненависть до якоїсь релігії, культури, раси, нації, народу, мови, політиці, ідеології або суспільного руху; не рекламувати порно-сайти, наркотики й ресурси, що містять подібну інформацію, а також робити інші подібні дії

4.11. Користувач не має права обмежувати доступ інших користувачів до Гри або перешкоджати іншим Користувачам у використанні Гри

5. Права й обов’язки Оператора

5.1. Оператор зобов’язується не розголошувати навмисно інформацію про Користувача, дану їм при реєстрації, третім особам, крім випадків, передбачених законодавством РФ, а також не змінювати логін і пароль Користувача без його згоди.

5.2. Оператор не гарантує безперебійного функціонування Гри й не несе відповідальності за тимчасові технічні збої й перерви в роботі Гри, ліній зв’язку або аналогічні збої, а також за неполадки комп’ютера, з якого Користувач підключений до мережі Інтернет.

5.3. Оператор не несе відповідальності за збитки, понесені в результаті використання або не використання Користувачем інформації про Гру

5.4. Оператор має право в однобічному порядку зменшувати ігровий рахунок Користувача при виявленні несумлінності дій Користувача, що призвели до необґрунтованого збільшення його ігрового рахунку

5.5. Оператор не несе відповідальності перед Користувачем за дії інших користувачів

5.6. Оператор має право по власному розсуду й без пояснення причин ухвалювати будь-які заходи, що не суперечать законодавству РФ, для обмеження або припинення доступу до Гри Користувачів, що порушують дану Угоду або Правила Гри

5.7. У момент прийняття даної угоди Користувач дає згоду одержувати, а Оператор має право розсилати Користувачеві листа інформаційного змісту ( у тому числі, але не обмежуючись цим: новини, повідомлення, нагадування, попередження, системні повідомлення) на адреси електронної пошти, зазначені в реєстраційній формі Користувача, або іншим способом ( у тому числі за допомогою відповідного текстового Sms-Повідомлення, підтверджувального надання Оператором Користувачеві запитаного Сервісу), якщо це зв’язане зі специфікою сервісу конкретної платіжної системи, обраної Користувачем

5.8. Оператор має право в однобічному порядку в будь-який момент змінити способи одержання, вартість і обмінний курс ВІРТ.

6. Інші умови

6.1. Оператор не гарантує, що програмне забезпечення Гри не містить помилок або буде функціонувати безперебійно; дефекти будуть виправлені; сервіс буде задовольняти вимогам Користувача й буде надаватися безупинно, надійно, швидко й без помилок; якість якого-небудь продукту або послуги, інформації і т.д. отриманих з використанням Гри, буде відповідати очікуванням і/або цілям Користувача

6.2. Оператор не несе відповідальності за збитки або іншу шкоду, що виникла в Користувача у зв’язку з діями третіх осіб, у тому числі через дії колишніх співробітників Оператора

6.3. Оператор залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Оператора, є неприйнятними, небажаними або, що порушують цю Угоду

6.4. Оператор має право в однобічному порядку й у будь-який час обмежити, розширити або змінити якість послуг без попереднього повідомлення Користувача
Оператор має право в однобічному порядку й у будь-який час змінювати умови цієї Угоди

6.5. Для оплати послуг у Грі заборонено використовувати фрод.

6.6. У рамках даної Угоди Фродом є неоплачені Абонентами Операторам SMS або SMS, спрямовані Абонентами Операторам шляхом несанкціонованого доступу до послуг зв’язку (доступу до послуг зв’язку з порушенням правил надання послуг зв’язку, визначених Оператором зв’язку й (або) чинним законодавством РФ).

6.7. SMS, що потрапили в категорію «Фрод», не враховуються при розрахунках вартості послуг на підставі відомостей, наданих оператором зв’язки. Оператором, у якості захисту від Фрода при покупці й нарахуванні ігрових очок Користувачеві, може здійснюватися лімітування кількості SMS протягом певного інтервалу часу від одного Користувача. У випадку, якщо Користувач перевищив установлений ліміт, те його логін (персонаж) у Грі, а також компанія разом з активами будуть заблоковані до з’ясування обставин UAB "Marilana". і оператором зв’язку чи є дані платежі фродом. Процедура з’ясування може протривати від 1 до 3 місяців

6.8. Дана Угода набуває чинності при прийнятті його Користувачем у момент реєстрації в Грі. Користувач погоджується, що він попередньо й у повному обсязі ознайомився з умовами даної Угоди й ухвалює їх без яких-небудь виключень

6.9. Угода укладається на невизначений строк

6.10. Оператор має право в однобічному порядку відмовитися від даної Угоди й припинити надання послуг з користування Грою без попереднього повідомлення

6.11. Дана Угода регулюється нормами законодавства РФ. Спори, що виникають із даної Угоди, підлягають розв’язанню шляхом переговорів. У випадку не врегулювання спору в позасудовому порядку, він передається на розв’язання у відповідний судовий орган, обумовлений відповідно до законодавства РФ.